Corporate Design

Limuzína Lincoln interiér – zpracování obrazových dat

Technika HDR

Zámek Lednice – zpracování obrazových dat

Technika HDR

Minaret Lednice – zpracování obrazových dat

Technika HDR

Kostel sv. Michala, Znojmo – zpracování obrazových dat

Technika HDR

FV Plast – postprodukce fotografie pro mobilní bb

FV Plast – postprodukce fotografie pro mobilní bb

FV Plast – postprodukce fotografie pro mobilní bb

FV Plast – postprodukce fotografie pro mobilní bb

FV Plast – postprodukce fotografie pro mobilní bb

FV Plast – postprodukce fotografie pro mobilní bb

FV Plast – tvorba vzhledu pilotní fotografie produktu

Přejetím přes fotografii zobrazíte původní záběr.

BAHNA – image motiv akce

Pohled na město Znojmo – proces zpracování HDR

Přejetím přes fotografii zobrazíte původní záběr.

Pohled na město a hrad Hardegg – proces zpracování HDR

Přejetím přes fotografii zobrazíte původní záběr.